https://www.facebook.com/quangnam.cdcn.1
http://caodangcongngheqn.edu.vn/tuyensinh/
Chào mừng đến với Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam - 224 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0510.3825779, 0510.3825799.

Trang chủ » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 - năm học 2019-2020 (Từ ngày 14/10/2019 đến 20/10/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08
Từ ngày 14/10/2019 đến 20/10/2019
Thứ, ngày Sáng,
chiều
Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần
Lãnh đạo Thành phần dự Chuẩn bị
Thứ hai 14/10/2019 S            
C            
Thứ ba
15/10/2019
S 7h30 Dự Lễ khai giảng năm học mới Đại học
Quảng Nam
A.Thắng   P.KH-TC
C 14h00 Họp Hội đồng đánh giá chất lượng GDNN PH2 A.Thắng Theo quyết định  
Thứ tư
16/10/2019
S 9h00 Làm việc với Công ty CCI Núi Thành A,Thắng A.Thông; A.Phú, A.Hòa; Cô Bạch Yến  
C 14h30 Họp ban chấp hành Công đoàn mở rộng PH2   BCH; Tổ trưởng Công đoàn  
Thứ năm
17/10/2019
S            
           
           
C            
Thứ sáu
18/10/2019
S            
C            
Thứ bảy
19/10/2019
             
Chủ nhật
20/10/2019
             
 
Tất cả các cuộc họp do Lãnh đạo trường chủ trì đề nghị P.TC-HC cử người ghi biên bản và có thông báo kết luận sau đó chậm nhất 5 ngày
           Nơi nhận:
      - Ban Giám hiệu;
      - Các phòng, khoa, trung tâm;
      - Đưa lên website;
      - Lưu: VT.
 
             
 
        Quảng Nam, ngày 11   tháng 10 năm 2019
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
 
 
 
 Lê Hồng Long
 

 

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam
Địa chỉ: 224 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ- Quảng Nam.
Điện thoại: (0235).3828292 – 3825992 Fax: 0235.3812946

Website: http://www.caodangcongngheqn.edu.vn
Quản trị mạng: Lê Tấn Hùng (Phòng TC-HC), SĐT: 0983170858 - 0935000411
Trung tâm ĐTTX&QHDN: SĐT: 02353825799; Cán bộ tuyển sinh: 0914228428 (Cô Bạch Yến)
Trung tâm đào tạo lái xe: 0913480721 (Anh Yên)