Chào mừng đến với Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam - 224 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam - ĐT: 0510.3825779, 0510.3825799.

Trang chủ » Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ ngày 24/02/2020 đến 29/02/2020)

                                                                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26
                                                                                           Từ ngày 24/02/2020 đến 29/02/2020
Thứ, ngày Sáng,
chiều
Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần
Lãnh đạo Thành phần dự Chuẩn bị
Thứ hai 24/02/2020 S 8h00 Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Cán bộ, và Kế toán trưởng. PH2 Đảng ủy;
BGH
Trưởng các đơn vị, Đoàn thể. P.TcHC
 
C
14h00 Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, Trung cấp, khóa thi ngày 09.3.2020 PH2   Theo Quyết định P.ĐT&NCKH
Thứ ba
25/02/2020
S 08h00 Họp Đảng ủy thường kỳ tháng 02/2020 PH2 A.Tùng Các đ/c Đảng ủy viên  
C 15h00 Đảng ủy duyệt nội dung đại hội chi bộ TC-HC PH2 A.Tùng Tiểu ban Nhân sự+ Văn kiện đại hội Chi bộ TC-HC
Thứ tư
26/02/2020
S            
C
 
           
Thứ năm
27/02/2020
S            
C 14h00 Họp Hội đồng kiểm kê tài sản 2019 PH2 BGH Trưởng các đơn vị, Đoàn thể; PTKT, A.Thành, Cô Dung.  
Thứ sáu
28/02/2020
S 08h00 Đại hội chi bộ Tổ chức-Hành chính (đại hội điểm)  Hội trường E A.Tùng Bí thư các chi bộ (Đảng ủy mời); đại biểu có giấy mời của Chi bộ.  
             
Thứ 7
29/02/2020
             
 
Tất cả các cuộc họp do Lãnh đạo trường chủ trì đề nghị P.TC-HC cử người ghi biên bản và có thông báo kết luận sau đó chậm nhất 5 ngày
           Nơi nhận:
      - Ban Giám hiệu;
      - Các phòng, khoa, trung tâm;
      - Đưa lên website;
      - Lưu: VT.
 
 
                     Quảng Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2020
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
 
 
 
 Lê Hồng Long
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam
Địa chỉ: 224 Huỳnh Thúc Kháng – TP Tam Kỳ- Quảng Nam.
Điện thoại: (0235).3828292 – 3825992 Fax: 0235.3812946

Website: http://www.caodangcongngheqn.edu.vn
Quản trị mạng: Lê Tấn Hùng (Phòng TC-HC), SĐT: 0983170858 - 0935000411
Trung tâm ĐTTX&QHDN: SĐT: 02353825799; Cán bộ tuyển sinh: 0914228428 (Cô Bạch Yến)
Trung tâm đào tạo lái xe: 0913480721 (Anh Yên)