QUYẾT ĐỊNH SỐ 2268/QĐ-UBND NGÀY 18/9/2020 VỀ VIỆC PHONG TỎA TẠM THỜI KHU VỰC CÓ NGUY CƠ CAO LÂY NHIỄM COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2268/QĐ-UBND NGÀY 18/9/2020 VỀ VIỆC PHONG TỎA TẠM THỜI KHU VỰC CÓ NGUY CƠ CAO LÂY NHIỄM COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲTác giả bài viết: UBND TỈNH QUẢNG NAM