THÔNG BÁO SỐ 318/TB-UBND NGÀY 22/8/2020 CỦA Đ/C TRẦN VĂN TÂN - PCT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH PHÒNG CHỐNG COVID-19

Thông báo

Thông báo

THÔNG BÁO SỐ 318/TB-UBND NGÀY 22/8/2020 CỦA Đ/C TRẦN VĂN TÂN - PCT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH PHÒNG CHỐNG COVID-19Tác giả bài viết: UBND TỈNH QUẢNG NAM